Gümüşhane

Konak

Santa Harabeleri

Tomara Şelalesi

Karaca Mağarası

Örümcek Ormanları

Köse Dağı

Ekrem YILDIZ

                                                                                                                                                             

MERHABA GÜMÜŞ GELİŞİM AKADEMİSİ…

Eğitim, kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.

 Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

 Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değişme meydana getirme sürecidir.

Hayat bizler için en büyük eğitim sahası. Bu saha içerisinde çeşitli evrelerden geçmekteyiz. Üniversite eğitimi bir insanın hayatının en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu dönüm noktasında yapabildiğimiz, yapabildiklerimiz tüm eğitim hayatımız boyunca olan kısmın yarıdan fazlasına tekâmül etmektedir. Bu haseple bu dönemin ileri hayat dönemi için çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Üniversite hayatı sadece diplomadan ibare olmadığını gerçeğini ispatlamış durumda Bilginin güç olduğu gerçeği ayan beyan ortaya çıktığı gibi bu bilgiyi kullanacak sosyal donatıların ve ufuk genişliğinin olması gerektiği de artık bir gerçek. Sosyal zekâ kullanımı bilgi ve beceriyi anlamlandırarak ortaya çıkmasını sağlamakta…

Üniversite hayatında sosyal iletişim büyük önem arz etmektedir. Gümüş Gelişim Akademisi bu dönemi değerlendirme adına Ankara’da bulunan Gümüşhaneli öğrenciler için büyük bir fırsat… Gümüşhane Bürokratlar Derneği’nin gerçekleştirmiş olduğu bu oluşum inanıyoruz ki Ankara’da öğrenim gören gençlerimize rehber olacaktır. Katıl, katkı koy, sahip çık düşüncesi ile inanıyoruz ki bu oluşum önümüzdeki kuşaklara da ışık olacaktır.

Gümüş Gelişim Akademisi ile bir yanda sosyal ve kültürel beceriler kazanırken diğer yandan Aidiyet duygusu da pekişecek ve Gümüşhane çocuğu Ankara’da kendi öz kimliğini muhafaza ederek yoluna devam edecektir.

Gümüş Gelişim Akademisi Yürütme Kurulu tarafından ortaya konan bu eğitim çalışmalarına inanıyoruz ki Gümüşhaneli birçok üst düzey bürokrat, sivil toplum kuruluşları da katkı koyacaktır.

Amelde esas olan niyettir. Herkes niyetleri ölçüsünde karşılığını alacaktır. Arada niyetlerden sapma olabilir bu haseple niyetler sürekli kontrol edilmeli ve hüsnü zan üzerinde devam etmelidir. Bir yerde bir hayır çığırı açılırsa o hayır devam ettiği sürece o çığırı açanlar niyetleri ölçüsünde bundan fayda görmeye devam ederler… Hizmet nimettir. Siyasi, ekonomik beklenti içerisinde olmadan hizmet edebilenlere ne mutlu…

 

Sevgi ve saygılar…

 

 

Yorumlar   

0 #1 profile 01-11-2018 08:15
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile