Hakkımızda

Neden GÜBDER?

“Türkiye Ankara’dan yönetilmektedir. Amerika’yı yeniden keşfe gerek yok. Ankara’da güçlü lobi faaliyetleriniz yoksa güçlü değilsiniz ve olamadınız demektir. Ki, gerçekte böyledir.

Böyle bir yapılanmanın Gümüşhane cephesinden de bakıldığında bu anlamdaki boşluğunu ve eksikliğini görmek mümkündür. Bu durumun eksikliğini, öncesinde Gümüşhane’de ve daha sonra Ankara’da çalışanlar daha net görebilirler. Bunun için böyle bir yapı içinde bir dernek (geç kalınmış bile olsa) mutlaka kurulmalıydı.

Ve buradaki amaç sadece bir dernek kurmuş olmak gibi basit bir düşünceden ibaret değildir ve olamaz da.

Dolayısıyla belli hedefleri olan ve kurulmak istenen alanda bir eksikliğin, bir boşluğun doldurulması konusundaki hassasiyetlere dayalı ihtiyaçların karşılanabilmesi noktasından hareket etmek adına, doğru eksene oturmuş ve kuruluş amaçları çerçevesinde hareket edebilen bir kuruluşa sahip oluşumu esas alarak GÜMÜŞHANELİ BÜROKRATLAR DERNEĞİ’İNİ kurduk.

Bu düşünceler çerçevesinden hareketle sonuç olarak; insanı, insan yapan, insani değerlerdir. Kuran’ın ifadesiyle Allah tarafından en mükemmel şekilde yaratılan insan, varlıkların en şereflisidir. İnsanı şereflendirense, onun insani değerlerle teçhiz edilmiş olmasıdır.

“GÜBDER” olarak amacımız insanımızı harekete geçirebilmektir. Toplum veya bireysel olarak, düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşarak, birlikte tartışarak, kavga etmeden, gerginlikler yaratmadan, uzlaşma kültürüne sahip olarak ve sorunlarımızı konuşarak, anlaşarak çözmek, yeteneklerimizi geliştirmektir.

Ayrıca, ferdin doğuştan var olan fikri ve zihni yeteneklerini geliştirmek ve toplumun insani değerlerini hayata geçirmek suretiyle ülkemizin sosyal kalkınmasında beşeri güçlerini bir kurumsal kimlik altında ortaya çıkarmaktır. Bu duygu ve düşünceler içinde tüm insanlarımıza ulaşabilmek adına da ülkemizin her yerine dağılmış tüm hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz. GUBDER YÖNETİM KURULU